17-11-2017 20-11-2018

Коментари

МФ: "БЮДЖЕТНОТО САЛДО по КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА към май 2021 г. е ОТРИЦАТЕЛНО в размер на 140,6млн. лв.(0,1% от прогнозния БВП) и се формира от ПРЕВИШЕНИЕ на ПРИХОДИТЕ над РАЗХОДИТЕ по НАЦИОНАЛНИЯ бюджет в размер на 58,5млн.лв. и ДЕФИЦИТ по ЕВРОПЕЙСКИТЕ СРЕДСТВА в размер на 199,1 млн. лева." "БЮДЖЕТНОТО САЛДО по ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ към 31.05.2021 г. е ОТРИЦАТЕЛНО в размер на1 385,9млн. лева." НАЦИОНАЛНИЯТ бюджет е с близо 1.4 МЛРД. Лв. ДЕФИЦИТ. А ДЪРЖ. ДЪЛГ мина психологочиеската граница от 30 МЛРД. ЛВ. след като ББ взе 1 МЛРД. лв. ЗАЕМ от ЕС: “Към края на май 2021г. номиналният размер на дълга на подсектор„Централно управление“1 възлиза на 30 111.4 МЛН.. лева / 24.2% от БВП /, от които 6 274.2 млн. лева вътрешен и 23 837.2 млн. лв. външен. .... Евала на ББ - пое държавата с 4 757.0 МЛН. ЕВРО / 14.0 % от БВП / ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ и я остави с 30 111.4 МЛН. ЛВ. / 24.2% от БВП /! .... От 12 ГОДИНИ България е ТОП РЕКОРДЬОР по РЪСТ на ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ. И ПО РЪСТ на МИЛИОНЕРИ. На ден по 1 НОВ МИЛИОНЕР.

Ще си ги поделят като премии. Сага им се е паднало

А стига бе! Нали всичко беше пробито и нямаше никакви пари?

ПРОДЪНЕНО е - 1.4 МЛРД. Лв. бюджетен ДЕФИЦИТ.

КОЛКО ЛЕСНО СЕ СТАВА МИЛИОНЕР....КАТО СИ БИЛ МИЛИАРДЕР...ИКОНОМИКАТА НА УМНИТЕ И КРАСИВИТЕ НИ ВОДИ ПО ПЪТЯ НА ЖАН!