17-11-2017 20-11-2018

Коментари

ПЧИ според НСИ: "Чуждестранна пряка инвестиция е всяко вложение, което включва дългосрочни отношения, отразяващи дълготрайния интерес на резидент на чуждестранна икономика (чуждестранен пряк инвеститор) в предприятие - резидент на българската икономика (инвестиционно предприятие). ПРЯКАТА ИНВЕСТИЦИЯ ВКЛЮЧВА КАКТО ПЪРВОНАЧАЛНАТА ТРАНСАКЦИЯ между двата субекта, така И ВСИЧКИ ПОСЛЕДВАЩИ ТРАНСАКЦИИ между тях. Обемът на чуждестранната пряка инвестиция в инвестиционното предприятие се определя като сума: • от чуждестранното участие в собствения капитал на предприятието; • плюс размера на непогасената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати от чуждестранния инвеститор на инвестиционното предприятие; • минус размера на неизплатената към 31.12. на отчетната година част от главницата по дългосрочни и краткосрочни заеми и търговски кредити, отпуснати на чуждестранния инвеститор от инвестиционното предприятие. Разходите за придобиване на ДМА през отчетния период включват фактически извършените разходи за закупуване на земя и за изграждане на сгради, строителни съоръжения и конструкции чрез възлагане и по стопански начин, за доставка и монтаж на ДМА, за закупуване на машини, съоръжения, оборудване и транспортни средства, за геоложки и хидроложки проучвания, за проучвателни и проектантски работи, обслужващи строителството, и други разходи, свързани с придобиването на ДМА. В обема на разходите за придобиване на ДМА не се включват текущите разходи по поддържане на наличните ДМА"!

БНБ: "Потокът на влезлите в България преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) за 2020 г. е положителен в размер на 561,7 млн. евро, но намалява с 576,8 млн. евро спрямо този през 2019 г. (1,138 млрд. евро). Така обемът на инвестициите се свива с 50,7% на годишна база."

Благодарете на Боко за тези инвестиции, защото ще са последните за дълго време напред!!! Сегашните ще ни докарат до мизерия и бедност!!! Скоро ще се уверите

Само за сравнение, влезлите преки чуждестранни инвестиции в България през 2009 г. са били...550 милиона евро. Има лекинка разлика, а ?

И 500 МИЛИОНА КИЛОМЕТРИ МАГИСТРАЛИ СА ПОСТРОЕНИ!

Не "са влезли в България през 2020-а". Акумулираните инвестиции за период: старт дата - края на 2020. Старт дата = ??????? Тва кат0 със спрените милиарди от душманина на кредитите - Киро Факиро....

Числата са верни, но не става дума за влезли в България инвестиции през 2020 г., а за общия размер натрупани през годининте инвестиции към края на 2020 г.

Абе хора, как тези журналисти са взели дипломи за средно образование като не правят разлика между милиони и милиарди? Тези неграмотници могат ли да си представят какво означава написаното от тях? При брутен продукт 12010*9 лв да получим 50000000000 чужди инвестиции за 1 година?!

компютри,а компоти.Не били милиарди,ами милиони.Ама и те идват като се отчитат програмите на ЕС

Добре де, а това: Heтният пoтoĸ нa пpeĸитe чyждecтpaнни инвecтиции в Бългapия ce e cвил дo 561,7 млн. eвpo пpeз ĸpизиcнaтa 2020 г., coчaт пocлeднитe пpeдвapитeлни дaнни нa Бългapcĸaтa нapoднa бaнĸa. Toвa e cpив c 50,7% cпpямo пpeдxoднaтa гoдинa, ĸoгaтo тяxнaтa cyмa дocтигнa 1,1 млpд. eвpo.