Средствата, управлявани от застрахователните дружествата в България, възлизат в края на милата година на 8.476 млрд. лв., съобщава Българската народна банка.

На годишна база техният размер се увеличава с 831.6 млн. лв. (10.9 на сто).

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват за една година с 327.2 млн. лв. (15.2 процента) - от 2.153 млрд. лв. към края на декември 2018 г. до 2.480 млрд. лв. към края на същия месец на 2019 година.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават с 504.3 млн. лв. (9.2 на сто) - от 5.492 млрд. лв. към края на декември 2018 г. до 5.997 млрд. лв. към края на същия месец на 2019 година