Средствата, управлявани от застрахователните компании е страната се увеличават с 650,9 млн. лв. за година и в края на септември 2020-а надхвърлят 9 млрд. лева. Това става ясно от статистиката на Българската народна банка (БНБ) за застрахователната дейност в страната към края на деветия месец на годината. На тримесечна база БНБ отчита ръст с 288,3 млн. лева.

Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават с 458.7 млн. лв. - от 5.969 млрд. лв. към края на септември 2019 г. до 6.428 млрд. лв. към края на същия месец на 2020-a. Сумата нараства с 206.8 млн. лв. спрямо края на юни 2020 година.

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, се увеличават със 192.2 млн. лв. - от 2.428 млрд. лв. към края на септември 2019 г. до 2.620 млрд. лв. към края на същия месец на 2020 година. Спрямо края на юни 2020 г. те нарастват с 81.5 млн. лева.

Привлечените средства от застрахователните дружества към края на деветмесечието са 9.048 млрд. лева, отчита още БНБ. За този период собственият им капитал възлиза на 2.547 млрд. лв., като нараства със 122.5 млн. лв. на годишна база.

Към края на септември 2020-а застрахователните технически резерви нарастват на годишна база с 284.8 млн. лв. до 5.246 млрд. лв. при 4.962 млрд. лв. към края на септември 2019 година.