Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на март 2020 г. са общо 4.296 млрд. лв. (3.4 на сто от прогнозния Брутен вътрешен продукт /БВП/) при 4.116 млрд. лв. (3.5 на сто от БВП) спрямо същия период на първото тримесечие на 2019 година, съобщава Българската народна банка.

В края на първото тримесечие на 2020 г. на годишна база те нарастват с 4.4 на сто (180.5 млн. лв.), а спрямо края на декември 2019 г. - с 0.1 на сто (3.5 млн. лева).

Вземанията по договори за финансов лизинг на Леки автомобили са 1.646 млрд. лв. в края на март 2020 година. На годишна база те нарастват с 12 на сто (176.8 млн. лв.) Относителният им дял се увеличава от 37.8 на сто в края на март 2019 г. до 40.3 на сто в края на същия месец на 2020 година.

В края на първото тримесечие на 2020 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и лекотоварни автомобили са 1.324 млрд. лв., като се увеличават на годишна база с 1.3 на сто (16.7 млн. лв.) спрямо края на март 2019 г., а намаляват

с 0.5 на сто (7.2 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2019 година. Относителният им дял намалява от 33.7 на сто в края на март 2019 г. до 32.4 на сто в края на същия месец на 2020 година.

В края на първото тримесечие на 2020 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване са 852.7 млн. лв., като нарастват с 8.6 на сто (67.7 млн. лв.) спрямо края на март 2019 г., а намаляват с 0.02 на сто (0.2 млн. лв.) в

сравнение с края на декември 2019 година. Относителният им дял се повишава от 20.2 на сто в края на март 2019 г. до 20.9 на сто в края на същия месец на 2020 година.