Във всяка голяма банка да се създаде комитет, който да организира защитата ѝ от рискове.

Решението е на УС на БНБ, който разписа правила за тези комитети в наредба. Приети са също нови изисквания към членовете на надзорните и управителните съвети на трезорите, както и за определяне на възнагражденията в тях, съобщава в. "24 часа".

От 1 януари 2021 г. всички банки ще оценяват риска при кредитиране по нова методика. Правилата предвиждат това да става по стандартизиран модел, който ще определя нивата на риск при различни категории или групи от длъжници. Трезорите трябва да засичат риска не само в момента на неплащане на заем, но поне една година преди това.

Всички банки ще изготвят рейтингова скала за длъжници и ще съобразят отпускането на заеми с нея. Редът за кредитиране не трябва да създава привилегировани длъжници, иска БНБ.

За всеки клиент банките трябва да изготвят и негов профил. За по-рисковите клиенти те могат да изискват подробна информация за социалното положение и финансовото състояние, характера и мястото на извършване на дейностите, които са източници на неговите доходи.

Според инструкциите на БНБ, ръководена от Димитър Радев, служители от публичния сектор, пенсионери, служители към правителството, в държавни предприятия и правителствени организации са категоризирани като нискорискови.

Като лица с висок риск са определени тръстове, благотворителни организации, организации, получаващи дарения, компании с номинални собственици, т.нар. PEPs (лица, заемащи или заемали длъжности с повишен корупционен риск), клиенти, които физически не са присъствали в банката при установяване на отношения с нея, както и такива със съмнителна публична репутациия.