Всеки трети българин има кредит, а много от гражданите изплащат по два и повече заема. Ако не се броят децата и най-възрастните хора, се оказва че от населението в трудоспособна възраст почти всеки втори гражданин има задължения към банка или фирма за бързи кредити, съобщи "Труд".

Към средата на 2018 г. в Централния кредитен регистър на БНБ са записани 2,415 млн. кредитополучатели. От тях 2,251 млн. са граждани на страната, 98 хил. са юридически лица, 58 хил. са чуждестранни лица, които нямат ЕГН или ЕИК, а 8 хил. са физически лица със свободни професии, или упражняващи занаятчийска дейност. При положение, че населението на страната е 7,05 млн. души, се оказва че всеки трети има кредит. Взетите заеми обаче са много повече от броя на кредитополучателите.

Регистрираните заеми в БНБ са 5,552 млн. броя на обща сума над 73,38 млрд. лв. Оказва се, че хората, които са принудени да вземат заем, имат средно поне по два кредита. В много семейства и двамата съпрузи са взели заеми.

Според данните на БНБ, банковите кредити към края на юни 2018 г. са малко над 3 млн. броя на обща стойност 53,2 млрд. лв. Така се оказва, че близо 2,51 млн. броя са отпуснатите заеми от фирми за бързи кредити.

При гражданите, най-голям е делът (61,8%) на тези с остатъчен дълг по кредитите до 5 хил. лв. Това са заеми за покриване на неотложни нужди в семейството или евентуално за покупка на кола на старо, а не за по-сериозни инвестиции като в апартамент или обучение в чужбина, за които са необходими доста по-сериозни суми.

При фирмите преобладават тези с остатъчен дълг по заемите между 5 хил. и 50 хил. лв. (34,2%). Броят на тези фирми със сравнително малки заеми е най-голям. Но най-съществена роля за кредитния пазар имат големите фирми, които взимат заеми за милиони.

Данните за кредитната задлъжнялост на хората и фирмите се използва от банките и другите кредитни институции при преценката дали да отпуснат заем на даден човек или компания. Информацията за заемите се осигурява в реално време и включва данни както за текущото състояние на кредитите, така и за просрочията по тях за 5 години назад.

Данни в БНБ подават 210 компании, включително 27 банки, 3 платежни и 180 финансови институции.