В края на февруари 2020 г. депозитите на неправителствения сектор са 84.823 млрд. лв. (66.7% от БВП), като годишното им увеличение е 7.7 на сто, съобщава Българската народна банка.

Депозитите на нефинансови предприятия са 25.840 млрд. лв. (20.3 на сто от БВП). В сравнение с края на февруари на 2019 г. те се увеличават с 10.4 на сто.

Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 14.5 на сто на годишна база и в края на месеца достигат 2.841 млрд. лв. (2.2 на сто от БВП).

Депозитите на Домакинства и нетърговските организации обслужващи домакинствата (НТООД) са 56.141 млрд. лв. (44.2 на сто от БВП) в края на февруари 2020 година. Те се увеличават на годишна база със 7.9 на сто спрямо февруари 2019 г.

В края на февруари 2020 г. кредитите за неправителствения сектор са 63.276 млрд. лв. (49.8 на сто от БВП) През февруари 2020 г. те се увеличават на годишна база с 9.2 на сто.

На годишна база през февруари кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 5.4 на сто и достигат 34.893 млрд. лв. (27.4 на сто от БВП).

Кредитите за Домакинства и НТООД са 24.235 млрд. лв. (19.1 на сто от БВП) в края на февруари 2020 година. Спрямо същия месец на 2019 г. те се увеличават с 10.5 на сто. В края на февруари жилищните кредити са 10.932 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 15.1 на сто. Потребителските кредити възлизат на 11.505 млрд. лв. и се увеличават с 11.5 процента спрямо февруари 2019 г.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия в края на февруари са 4.148 млрд. лв. (3.3 на сто от БВП). На годишна база те се увеличават с 43.4 на сто.