С 93 дни среден период на блокиране на оборотните средства на големите компании в нашата страна за 2018 година, България се нарежда на 34-то място от 36 държави в глобалното проучване на световния лидер в застраховането на търговски кредити - Euler Hermes. Показателят дава индикация за степента на финансова дисциплина на бизнеса и възможостите за освобождаване на средства за инвестиции, модернизация и експанзия, съобщиха от българския офис на компанията.

Във формулата за определянето на индекса се взема необходимостта от оборотен капитал, която е равна на материалните запаси плюс вземанията от клиенти минус задълженията към доставчици. Времетраенето на един оборот на оборотния капитал, измерен в дни, е равен на средния размер на общо ангажирания оборотен капитал умножено по 365/Годишни продажби.

Освен че показателят за България е значително над средното в световен мащаб (70 дни), той се е покачил с три дни в сравнение с предходната година, показва миналогодишната класация. С по-лошо управление на оборотния капитал са само Китай и Саудитска Арабия.

Секторите с най-дълъг среден период за един оборот на оборотния капитал в България са "Стоки за бита" (170 дни), "Автомобили" (164 дни) и "Метали" (134 дни).

 

 

Изследването на Euler Hermes индкира негативна тенденция на глобално ниво, като отчетените средни нива от 70 дни са най-лошите от 2012 година насам. Калкулирано в стойност това показва, че през предходната година бизнесът в световен мащаб е отделил 12% повече или 820 млрд. долара за оборотни средства вместо да ги насочи към инвестиции, модернизация, развитие на нови продукти, географска експанзия или покриване на дългове.

Очакването на експертите на Euler Hermes е през тази година компаниите на глобално ниво да вземат мерки за оптимизиране на паричния поток и да повишат финансовата си дисциплина с търсене на възможности за намаляване на сроковете за получаване на вземанията и преразглеждане на материалните запаси. Това е свързано със забавянето на икономическия ръст в световен мащаб и засилване на усещането за икономическа несигурност. Така прогнозата на анализаторите е в края на текущата година нуждата от оборотен капитал на глобално ниво да се намали на 68 дни средно.

"Намаляването на сроковете, в които компаниите получават дължимите към тях плащания, е основен механизъм за оптимизиране на паричния поток. То е необходимо не само, за да се обезпечи развитието на бизнеса, но и неговата стабилност, обяснява Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България. - Застраховките на търговските кредити е ключов инструмент в тази посока, на който разчитат милиони компании по света."