Николай Димитров е доктор по икономика, завършил е УНСС със специалностите "Международни икономически отношения" и "Финанси". В периода 2007-2015 г. преминава през редица допълнителни курсове и квалификации в Бизнес училище "Джъдж" към Кеймбриджския университет (Великобритания), Investment Banking Institute (САЩ) и др. Кариерата му в банковия сектор започва в края на 2003 г. и преминава през Райфайзен банк и ОББ. В Българската банка за развитие работи от юли 2011 г., като от януари 2012 г. застава начело на Отдел "Инвестиционно банкиране и проектно финансиране", а от април 2013 г. е началник на Управление "Корпоративно банкиране". Паралелно с това, в периода 2010-2017г. той е бил и хоноруван преподавател в катедра МИО в УНСС. От октомври 2017 г. Николай Димитров е изпълнителен директор на Българската банка за развитие.

- Г-н Димитров, стартиращите собствен бизнес в България се изправят пред редица предизвикателства. Статистиката е доста мрачна - 95% от стартъпите фалират още в първите 2 години от съществуването си. Как може да им се помогне да укрепнат и да се развият?

- Наистина, 9 от 10 компании не успяват да продължат напред. Затова пък тази, която успее да се наложи, постига завидно развитие. Потенциалът на стартъпите беше оценен от Групата на Българската банка за развитие преди повече от година. Тъй като банката като кредитна институция среща доста регулаторни ограничения, помислихме какви нови инструменти можем да предложим, за да покрием пазарния недостиг за финансирането на прохождащ бизнес. Така създадохме две нови дъщерни дружества на ББР - Фонд за капиталови инвестиции и "ББР Факторинг" , които са насочени и към стартиращите предприемачи. Фондът, който трябва да подкрепи предприемачите с дялов капитал, вече подготвя първите си сделки.

Дружеството "ББР Факторинг" цели подпомагане на малкия и средния бизнес за ускоряване на оборотния капитал. Повечето стартиращи дружества нямат активи, с които да обезпечат кредит, но пък имат пазар. И то обикновено договори с първокласни клиенти, които факторинговото ни дружество може да изкупи като вземания и да ускори оборотния капитал.

- На икономически форум в София съобщихте новината, че до месец ще бъде обявена дебютната сделка на Фонда за капиталови инвестиции. Може ли да ни кажете подробности?

- Да, така е. Нашите усилия са насочени към подкрепа на растежа на българските предприемачи. Голяма част от компаниите в много сектори вече са достигнали етап на зрялост, при който допълнителната капиталова инвестиция става необходимост. В момента Фондът за капиталови инвестиции разглежда няколко потенциални сделки в секторите здравеопазване, туризъм, производство.

- Колко стартиращи компании са подкрепени до момента от Групата на ББР?

Досега ББР подпомагаше стартъпи предимно чрез дъщерното си дружество за микрофинансиране - Микрофинансиращата институция "Джобс", където подкрепените клиенти са над 1 000. Става дума за финансиране в размер от 1 500 до 50 хиляди лв., т.е. говорим наистина за стартиращ бизнес. Клиентите ни не са само компании от високотехнологичния сектор, които нормално се асоциират като стартъпи. Имаме много подкрепени компании в традиционни отрасли като земеделие, бързооборотни стоки, транспорт, така че подкрепяме всеки стартиращ бизнес с потенциал.

- Каква трябва да бъде една бизнес идея, за да разчита на финансиране от ББР? Можете ли да дадете практични съвети за достъп до капитал за малкия и средния бизнес?

Основното е идеята да носи добавена стойност, тоест тя да води до създаването на продукт, за който има пазар. Има ли пазар, много по-лесно ще се намира финансиране за тази идея - дали ще бъде през капиталов инструмент или през инструмент на търговско финансиране. Щом пазарът може да посрещне продукта и го търси, компанията ще бъде подкрепена.

- Има ли гаранция за успеха на един предприемачески проект? От гледна точка на опитния банкер какъв е ключът към успеха?

- Интуиция и желание. Когато предприемачът разполага с тези два фактора, когато се стреми да доведе нещата докрай, има огромен шанс да успее.

Хиляди са примерите за успешни проекти след получено финансиране от Групата на ББР. В момента например чрез Фонда за капиталови инвестиции работим с компания, която има интересна иновация във фасадното строителство и се надявам да бъде подкрепена.