Клиентите на УниКредит Булбанк вече могат дистанционно да подават поръчки за покупка или продажба на ценни книжа през активен профил в Булбанк Онлайн.

За да могат да използват услугата клиентите трябва да активират секцията "Инвестиции и пазари" в техния профил в онлайн банкирането. Това ще им даде възможност да подават поръчки за покупка на ценни книжа: акции и облигации на регулираните пазари (борси за ценни книжа) в България и чужбина; да проверяват и проследяват техните поръчки, сделки и детайли по портфейла им от ценни книжа; както и да следят промените на Българска Фондова Борса (БФБ).

"УниКредит Булбанк се стреми да бъде банка, с която се банкира лесно и предоставя на своите клиенти възможност да използват продуктите и услугите ѝ изцяло онлайн. В тази връзка новата функционалност на Булбанк Онлайн дава възможност на клиентите на УниКредит Булбанк да подават поръчки за покупка или продажба на акции и облигации на регулирани пазари посредством дистанционен канал.

За допълнителна защита на клиентите всички подадени онлайн поръчки подлежат на последваща обработка от брокер на УниКредит Булбанк. При нужда от допълнителна консултация, клиентите могат да се обръщат към личния им банкер или Центъра за контакт с клиенти на банката", обясни Иван Апостолов, директор Финансови пазари и инвестиционно посредничество в УниКредит Булбанк.

За да могат да подават онлайн поръчки за покупка или продажба на ценни книжа, клиентите на УниКредит Булбанк трябва да посетят еднократно филиал на банката, за да подпишат необходимите документи за услугата "Търговия с ценни книжа" през Булбанк Онлайн. Услугата може да се ползва от местни и чуждестранни физически и юридически лица, клиенти на банката.

При нужда от допълнителна информация клиентите могат да се обръщат към Центъра за контакт с клиенти - на 0700 18484 (кратък номер 18485 от мобилен телефон) или да проверят в уеб сайта на УниКредит Булбанк.

Повече информация: Виктория Блажева, тел: +359 (0) 2 9264 993, viki.davidova@unicreditgroup.bg

Екатерина Анчева, тел: +359 (0) 2 9264 963, еkaterina.аncheva@UniCreditGroup.BG

Беатрис Николова, тел +359 (0) 2 9232 528, beatris.nikolova@unicreditgroup.bg