Националната банка на Украйна (НБУ) девалвира официалния обменен курс на гривната (UAH) спрямо щатския долар с 25% - от 29.2549 UAH на 36.5686 UAH, се казва в съобщение на сайта на НБУ, на което се позовават и световните агенции.

Като аргумент банковият регулатор изтъква, че тази стъпка ще повиши конкурентоспособността на украинските производители, ще обедини условията на обменния курс за различни групи от бизнеса и населението и ще поддържа стабилността на икономиката в условията на война.

В съобщението на НБУ се подчертава, че официалният обменен курс на гривната спрямо щатския долар продължава да бъде фиксиран: "При висока несигурност (...) фиксираният официален обменен курс спрямо щатския долар е основната котва за стабилизиране на очакванията и ключово средство за постигане на приоритетните цели на НБУ. Те се състоят в осигуряване на ценова и финансова стабилност, което е важно условие за икономическо възстановяване."

По думите на управителя на НБУ Кирило Шевченко, цитиран от "Ройтерс", промяната на обменния курс ще увеличи притока на чуждестранна валута от износителите и ще сведе до минимум "спекулативното поведение на участниците на пазара".

В допълнение Шевченко каза, че "поддържането на фиксиран обменен курс ще позволи на НБУ да осъществява контрол върху динамиката на инфлацията и да поддържа непрекъснатото функциониране на финансовата система. Това е ключовото условие за стабилната работа на икономиката, която е жизненоважна по време на войната."

"Ройтерс" припомня, че девалвацията се предприема само ден, след като Украйна предупреди кредиторите си, че спира да изплаща за две години задълженията си по емитираните облигации в евро и долари на международните пазари, за да съсредоточи намаляващия си финансов ресурси върху отблъскване на руската военна инвазия.

В края на 2020 г. Украйна има неизплатен външен дълг в размер на 130 милиарда долара, според данни на Световната банка. Обект на "замразено погасяване" ще бъдат близо 20 милиарда долара в международни облигации, деноминирани в долари и евро с падеж от 2022 до 2030 г.

Заради последиците от войната икономиката на Украйна се очаква да се свие в рамките на 35-45% за 2022 г., прогнозира преди време Международния валутен фонд.

Украйна е изчислила, че цената на войната, съчетана с по-ниските данъчни приходи, е оставила фискален дефицит от 5 милиарда долара на месец - или 2.5% от предвоенния БВП. Разчетите на икономистите показват, че това повишава годишния дефицит до 25% от БВП в сравнение с едва 3.5% преди военния конфликт.

Изследователи от Киевското училище по икономика изчисляват, че вече ще са необходими над 100 милиарда долара за възстановяване на бомбардираната инфраструктура на Украйна, а от Европейската инвестиционна банка прогнозират, че сумата може да достигне и трилиони, допълва "Ройтерс".