Заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев и директорът за страните от Европейския съюз в Световната банка Галина А. Винселет подписаха Рамково споразумение за възмездни консултантски услуги в рамките на настоящия програмен период 2021 - 2027 г. Това съобщи Министерството на финансите.

Документът дава възможност на правителството на България да използва значителния международен опит на Световната банка, включително чрез предоставяне на съвети за формулиране на политиките и оформяне на стратегии, задълбочени секторни анализи, планиране на проекти, както и подкрепа за изпълнението им.

"Споразумението се подписва в подкрепа на усилията на правителството за по-ефективно усвояване на средствата от ЕС. Справянето с неравенствата и подобряването на условията на живот за българите изисква силен партньор и ние сме изключително удовлетворени, че ще работим със Световната банка в тази област", заяви министър Василев по време на церемонията.

"За Световната банка е чест да бъде избрана от правителството да предоставя глобални знания и аналитична подкрепа. Ще продължим да подкрепяме България в средносрочен план да се възползва максимално от членството си в Групата на Световната банка като предоставяме финансиране, аналитична и техническа помощ", добави Галина А. Винселет.

Споразумението е продължение на дългогодишно партньорство в светлината на 30-годишнината от откриването на офиса на Световната банка в София. Документът е и в подкрепа на амбициите на страната ни за изравняване на жизнените стандарти с тези на ЕС и създаване на приобщаваща, зелена и дигитална икономика, като се предпазят хората от негативните ефекти на пандемията и войната в Украйна. Сферите на сътрудничество включват засилване на институциите, подобряване на публичните разходи и обществени услуги, както и засилване на устойчивостта на икономическия модел на България.