Средният размер на необслужваните задължения расте, заяви Димитринка Гринко, член на Асоциацията на колекторските агенции в България, в студиото на телевизия "Блумбърг".

Спада обемът на задълженията, които банките възлагат само за обработване и расте обемът на изкупените задължения, твърди тя.

""Нововъзложен дълг" е този, който банките възлагат към колекторските агенции за обработка. Дългът остава собственост на банката. "Изкупеният дълг" е този, при който имаме случилата се продажба и смяната на кредитора. Средният размер на необслужваните задължения расте. Това е донякъде хубава тенденция, защото в последната година България е в подем. Взимат се по-големи заеми и се харчат повече пари съответно. Важното е да уточним, че това не са трайно задлъжнели хора".

България следва европейските директиви, категорична е Димитринка Гринко. "Банките все повече вървят в посока на събиране на задължения със собствени сили, за да се трансформират в пакети за продажба и да бъдат продадени на различен кредитор. В банковия сектор има лек ръст в процента от общи задължения за обработване. В момента е 54%. Застрахователните компании са нови участници в този бранш. В сферата на телекомуникациите също отчитаме ръст. Завръщаме се към типичния профил на длъжника и това са младите хора, което е нормално", пояснява тя.

"Очакваме да постигнем 1 млрд. лв. изкупен дълг. Това се дължи, от една страна, на натиска от Европа. От друга страна, е добре, че банките започват да работят динамично в посока освобождаване на ресурсите си. Ние имаме възможността да построим погасителен план на задълженията. Затова с колегите си в Асоциацията в колекторските вземания хората да не се крият от кредиторите си", каза още Гринко.