В края на юни домакинствата са държали на депозит в банките 57.171 млрд. лева. Депозитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД) в края на юни 2020 година са 9.905 млн. броя. На годишна база те намаляват с 2.8 на сто, съобщава Българската народна банка.

Общият размер на тези депозити e 83.178 млрд. лева и нараства на годишна база с 9.0 процента.

Депозитите на сектор Нефинансови предприятия в края на юни 2020 г. са 582 хил. броя, което представлява спад от 3.0 на сто спрямо края на същия месец на 2019 г. Размерът на тези депозити е 26.007 млрд. лева като на годишна база той нараства с 11.9 процента.

В края на второто тримесечие на 2020 г. броят на депозитите на сектор Домакинства и НТООД е 9.323 млн., като намалява на годишна база с 2.8 на сто. Размерът на тези депозити в края на юни 2020 г. е 57.171 млрд. лева, като нараства със 7.8 на сто.

Кредитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства и НТООД към края на второто тримесечие на 2020 г. са 2.976 млн. броя. На годишна база те намаляват с 4.0 процента. Общият размер на тези кредити e 59.369 млрд. лева, като той се повишава с 4.9 на сто на годишна основа.

Кредитите на нефинансовите предприятия в средата на 2020 година са 148 хил. броя. В

края на юни 2020 г. те спадат на годишна база с 2.1 на сто. Размерът на тези кредити е 34.810 млрд. лева, което е увеличение с 2.9 на сто на годишна база

В края на юни 2020 г. броят на кредитите на домакинствата и НТООД намаляват с 4.1 на сто на годишна база, като достига 2.828 млн. Размерът на кредитите на домакинствата нараства на годишна база с 8.0 на сто, като достига 24.559 млрд. лева.