Загубите преобладаваха на БФБ през третата седмица на ноември, единствен от индексите с ръст е SOFIX (+0.58%), докато останалите три са със спад: имотният BG REIT (-0.47%), равно претегленият BGTR 30 (-0.24%) и широкият BGRX 40 (-0.03%)

Търговията на Българската фондова борса (БФБ) през отминалите пет работни дни (15-19 ноември) завърши с печалба само за основния индекс SOFIX и със загуби за останалите три. За разлика от предходната седмица (8-12 ноември), когато и четирите борсови измерители завършиха с повишения, при това за трета поредна седмица. Преди това се редуваха обрати - една седмица индексите завършват с повишение, а на следващата - със спад.

През отминалата работна седмица българският индекс на "сините чипове" SOFIX отчете повишение (+0.58%) и отново подобри тригодишния си рекорд, достигайки 614.290 пункта на 19 ноември, колкото е отчел и преди три години, на 11 октомври 2018 година. Така за трета поредна седмица българският бенчмарк подобрява тригодишните си рекорди: преди това на 12 ноември (в края на предходната седмица) SOFIX регистрира 608.550 пункта, колкото и на 20 октомври 2018 година; в края на първата седмица на настоящия месец, на 5 ноември регистрира 603.840 пункта, сравним с нивата при затваряне на търговията на 10 ноември 2018 година, което тогава представляваше първият тригодишен рекорд за българския измерител на "сините чипове".

През отминалата работна седмица другите три индекса "акустираха" в червената зона: с най-голям седмичен спад завърши имотният BGREIT(-0.47%), следван от равно претегления BGTR 30 (-0.24%) и с най-слабо понижение е широкият BGBX 40 (-0.03%). За разлика от предходната (8-12 ноември), когато с най-висок ръст беше SOFIX (+0.78%), следван от BGRX 40 (+0.66%), BG REIT (+0.46%) и с най-малко повишение BGTR 30 (+0.34%).

Преди това (1-5 ноември) и (25-29 октомври) и четиритe индекса също завършваха с печалби, докато в периода (18 - 22 октомври) - три от четирите индекса бяха със загуби и един на печалба. Седмица по-рано (11 - 15 октомври) ситуацията беше противоположна - три от индексите бяха на печалба и само един на загуба.

Месечни равносметки

За три седмици от началото на ноември и четирите индекса са на печалба: SOFIX (+4.82%), BGBX 40 (+2.89%), BGTR 30 (+1.40%) и BG REIT (+0.97%). През отминалия месец октомври и четирите индекса бяха на загуба: SOFIX (-0.24%), BGBX 40 (-0.40%), BGTR 30 (-0.76%) и BG REIT, който беше с най-голямо понижение (-0.87%).

За септември равносметката показва: три от индексите са на печалба и само BG REIT завършва с понижение (-1.32%). С най-голям ръст приключва деветия месец BGBX 40 (+5.54%), следван от BGTR 30 (+4.57%) и с най-малък ръст е SOFIX (+3.40%).

Откакто на 13 март беше обявено извънредното положение, а след това и извънредната епидемиологична обстановка (удължена до 30 ноември), заради коронавирусната пандемия, до 12 ноември 2021 г. SOFIX e със значителен ръст от 32.98%, а от началото на 2021 г. повишението е още по-голямо, с 35.98% и общ оборот от 114 724 773 лева на включените в българския бенчмарк 15 публични дружества.

Пазарите в Западна Европа и САЩ

през отминалите пет работни дни завършиха без ясно изразена посока, като на "Уолстрийт" в Ню Йорк два от индексите бяха с повишения: широкият S&P 500 (+0.32%) и технологичният Nasdaq (+1.24%), докато Dow Jones с понижение (-1.38%).

В същото време в Западна Европа преобладаваха губещите. С най-голям седмичен спад беше испанският IBEX 35 (-3.61%), следван от британския FTSE 100 (-1.69%), италианския FTSE MIB (-1.38%) и обощоевропейския STOXX 600. Със седмичен ръст приключиха само германският DAX (+0.41%) и френският САС 40 (+0.37%).

След като три от индексите са на загуба, през отминалата работна седмица

БФБ отчете по-нисък оборот

при изтъргувани много повече лотове спрямо предходната (8-12 ноември), като са осъществени 2 065 сделки с 58 477 907 лота за 13 052 043 лева, спрямо 2 197 сделки с 2 562 786 лот за 15 686 503 лева или със 132 сделки по-малко, но с 35 915 121 лота повече и 2 634 460 лева по-малко.

Седмичен оборот над 200 000 лева през отминалите пет работни дни са осъществили 14 дружества, спрямо 10 в предходната седмица, но прави впечатление, че 3 дружества са реализирали оборот над 1 млн. лева.

Лидер тази седмица е М САТ Кейбъл ЕАД (MCJ1) с 1 сделка с облигации на дружеството за 5 215 600 лева, следвано от Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) с 410 сделки за 1 393 540 лева, Алтерко АД (A4L) със 117 сделки за 1 105 933 лева, емисията права на Софарма АД (SFA1) с 274 сделки за 567 686 лева, Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM) с 10 сделки за 408 740 лева, емисията акции на Софарма АД (SFA) със 122 сделки за 391 598 лева, Топлофикация-Русе АД (TPLR) с 2 сделки за 317 664 лева, Топлофикация-Бургас АД (TPLB) с 1 сделка за 317 553 лева, Смарт Органик АД (SO1) с 93 сделки за 300 799 лева, Адванс Терафонд АДСИЦ (ATER) с 80 сделки за 270 988 лева, Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (BREF) с 96 сделки за 244 264 лева, Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе (P0W1) с 1 сделка с облигации на дружеството за 230 000 лева, Еврохолд България АД (EUBG) с 16 сделки с акции на дружеството за 229 519 лева, Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ (ICPD) с 1 сделка за 220 500 лева.

Прави впечатление, че в групата на най-оборотните емисии попадат за втора поредна седмица шест дружества: Смарт Органик АД (SO1), Топлофикация-Русе АД (TPLR), Топлофикация-Бургас АД (TPLB), Алтерко АД (A4L), Софарма АД (SFA) и Доверие Обединен Холдинг АД (DUH).

След като три от индексите завършиха с понижение,

губещите емисии са повече от печелившите

при съотношение 48% за губещите към 33% за печелившите и 19 на сто без промяна. При другите показатели има различни съотношения: при обемите обороти (63% за губещите към 29% за печелившите и 8 на сто без промяна), при сделките (53% за печелившите към 41% за губещите и 6 на сто без промяна) и при търгуваните акции (97% за печелившите към 2% за губещите и 1 на сто без промяна).

Динамика на българските индекси*

Седмичният преглед (15-19 ноември) показва, както вече посочихме, че три от индексите са на загуба и само един на печалба:

- при SOFIX е отчетен пореден ръст от 0.58%, след като и в предходната седмица беше с повишение от 0.78. През отминалите пет работни дни с акциите на 15-те компании, включени в SOFIX, са реализирани сделки с 963 514 лота за 4 110 429 лева, спрямо 4 745 251 лева седмица по-рано;

- при BGBX 40 понижението е най-слабо, с 0.03%, след като в предходната седмица отчете повишението от 0.66%. През отминалите пет работни дни с акциите на 40-те компании, включени в широкия измерител, са сключени сделки с 1 100 513 лота за 4 646 826 лева, спрямо 5 138 319 лева седмица по-рано;

- при BGTR 30 спадът е с 0.24%, след като в предходната седмица беше отчетен ръст от 0.34%. През отминалата седмица с акциите на 30-те компании, включени в равно претегления измерител, са реализирани сделки с 1 106 485 лота за 4 751 955 лева, спрямо 6 148 749 лева седмица по-рано;

- имотният BG REIT е с най-голямо понижение от 0.47%, след като в предходната седмица беше отчетено нарастване с 0.46%. През отминалите пет работни дни с акциите на 7-те AДСИЦ, включени в измерителя, са осъществени сделки с 453 385 лота за 735 752 лева, спрямо 83 582 лева седмица по-рано.

Топ 5 на най-печелившите акции

- Доверие Обединен Холдинг АД (DUH) е начело в групата на най-печелившите емисии за втора поредна седмица с повишение от 12.09% и седмичен оборот от 1 393 540 лева, след като в предходната седмица регистрира нарастване от 2.85%, при последна цена от 8.900 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 191 348 710 лева от 170 708 849 лева седмица по-рано;

- Илевън Кепитъл АД (11C) е с ръст от 7.43% и седмичен оборот от 59 945 лева, при последна цена от 15.900 лв./акция и пазарна капитализация от 36 594 295 лева;

- Смарт Органик АД (SO1) е с повишение от 4.23% и седмичен оборот от 300 799 лева, при последна цена от 19.700 лв./акция и пазарна капитализация от 6 107 000 лева;

- Алтерко АД (A4L) отново е в групата на най-печелившите акции с нарастване от 3.23% и седмичен оборот от 1 105 933 лева, след като в предходната седмица регистрира ръст от 3.33%, при последна цена от 25.600 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 460 799 974 лева от 446 399 975 лева седмица по-рано;

- Хидравлични елементи и системи АД (HES) е с ръст от 2.33% и седмичен оборот от 17 648 лева, след като в предходната седмица беше в групата на най-губещите акции, при последна цена от 6.600 лв./акция и по-висока пазарна капитализация до 120 078 763 лева от 117 349 700 лева седмица по-рано;

Топ 5 на най-губещите акции

- Български фонд за дялово инвестиране АД (BPEF) е начело в групата на най-губещите акции със спад от 11.20% и седмичен оборот от 22 200 лева, при последна цена от 1.110 лв./акция и пазарна капитализация от 21 905 587 лева;

- Сирма Груп Холдинг АД (SGH) с понижение от 5.08% и седмичен оборот от 15 886 лева, при последна цена от 0.450 лв./акция и пазарна капитализация от 26 593 512 лева;

- Корадо-България АД (KBG) със спад от 4.24% и седмичен оборот от 93 114 лева, при последна цена от 7.900 лв./акция и пазарна капитализация от 104 032 051 лева;

- Монбат АД (MONB) е на загуба с 3.45% и седмичен оборот от 35 821 лева, след като и в предходната седмица беше в групата на най-губещите акции с понижение от 3.33%, при последна цена от 5.600 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 218 400 000 лева от 226 200 000 лева седмица по-рано;

- Агрия Груп Холдинг АД (AGH) е на загуба с 3.23% и седмичен оборот от 71 360 лева, след като в предходната седмица беше в групата на най-печелившите акции с ръст от 2.48%, при последна цена от 12.000 лв./акция и по-ниска пазарна капитализация до 81 600 000 лева от 84 320 000 лева седмица по-рано.

* Сборът от оборота на четирите индекса е по-голям от общия седмичен оборот на БФБ, защото едни и същи емисии са включени в два и повече индекса.

Източници: Бюлетините на БФБ и статистическата база на Infostock.bg.

Обзорът има аналитичен характер и не е препоръка за сделки с акции и други инструменти на БФБ и други борси по света.

3e-news.net