Сметната палата публикува отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания за изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г., съобщиха от институцията.

Сметната палата започна одита за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания на участниците в изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г., в случаите, когато са над 1000 лева.

Обобщени данни за извършени дарения и подадени декларации според Единния регистър по Изборния кодекс:

  • Общ брой на направените дарения: 418
  • Общ брой на направени парични дарения: 395
  • Общ размер на направените парични дарения: 441 275,67 лв.
  • Общ брой на направени непарични дарения: 23
  • Обща стойност на направените непарични дарения: 10 961,21 лв.
  • Общ брой на декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети: 487