В края на ноември 2019 г. депозитите на неправителствения сектор са 83.335 млрд. лв. (72 на сто от БВП), като годишното им увеличение е 8.8 на сто, съобщава Българската народна банка.

Депозитите на сектор Нефинансови предприятия са 25.711 млрд. лв. (22.2 на сто от БВП). В сравнение с края на ноември 2018 г. те се увеличават с 11.4 на сто. Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 2.2 на сто на годишна база и в края на месеца достигат 2.958 млрд. лв. (2.6 на сто от БВП).

Депозитите на Домакинства и НТООД са 54.667 млрд. лв. (47.2% от БВП) в края на ноември 2019 година. Те се увеличават с 8.3% спрямо същия месец на 2018 г. (8.2% годишен ръст през октомври 2019 година).

В края на ноември 2019 г. кредитите за неправителствения сектор са 62.786 млрд. лв. (54.3 на сто от БВП) при 61.320 млрд. лв. към октомври 2019 г. (53 а сто от БВП). На годишна база тези депозити се увeличават с 9 процента.

През ноември кредитите за Нефинансови предприятия нарастват на годишна база с 5.4 на сто и достигат 34.838 млрд. лв. (30.1 на сто от БВП).

Кредитите за Домакинства и НТООД са 23.833 млрд. лв. (20.6 на сто от БВП). Спрямо година по-рано те се увеличават с 9.5 на сто, отчита БНБ. В края на ноември 2019 г. жилищните кредити са 10.642 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 14.4 на сто. Потребителските кредити възлизат на 11.316 млрд. лв. и се увеличават с 10.9 на сто спрямо ноември 2018 г.