България може да влезе в еврозоната три години след постъпването в т. нар. чакалня на еврозоната - механизма ЕРМ II. Това заяви в интервю за БТА заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис, отговарящ за единната валута, финансовата стабилност, финансовите услуги и капиталовите пазари.

Миналата седмица еврогрупата изрази готовност за приемането на България в чакалнята на общата валута след около година. Очаква се следващото лято Европейската централна банка (ЕЦБ) да обяви оценката си за готовността на нашата страна да премине в изчакване. България ще насочи междувременно усилия към укрепването на институциите, устойчивостта на финансовия сектор, повишаването на ефективността на икономическите структури. ЕК и ЕЦБ ще наблюдават приложението на тези ангажименти и когато установят изпълнението им, ще бъде взето решение за присъединяване на нашата страна към чакалнята. България ще се присъедини междувременно към банковия съюз. Еврогрупата призова за прилагане на реформите, залегнали в механизма за сътрудничество и проверка, заради важността им за стабилността и целостта на финансовата система.

Предимствата от влизането в еврозоната, особено в случая с България, може да се очаква да бъдат значителни, коментира Домбровскис. Обменният курс на лева към еврото вече е застопорен - имате неудобствата от фиксирания курс, но не и предимствата на еврото. Приемането на еврото може да доведе до намаляването на размера на лихвите по кредитите - за бизнеса, потребителите и за държавата. Може да направи България по-привлекателна за преки чуждестранни инвестиции. Това създава възможности за задълбочено участие в единния пазар, улеснява търговията, намалява цената на превалутирането, води до по-прозрачни цени. Има ясни икономически предимства, добави той.

Домбровскис определи като постижим срока, според който догодина по това време нашата страна ще бъде готова за чакалнята на еврозоната, ако така прецени ЕЦБ. Той поясни, че веднъж в чакалнята, страната трябва да остане там поне две години и да отговаря на изискванията от Маастрихт, преди да се присъедини към еврозоната.

След двете години на изчакване се извършва оценка на готовността и практическа подготовка. Обикновено поне три години изминават между влизането в чакалнята и постъпването в еврозоната. Имало е случаи, в които някои държави бяха в изчакване почти десетилетие, например Литва и Латвия. Зависи от изпълнението на изискванията от Маастрихт. Засега България ги изпълнява, ЕК отчете това в доклада си през май. Ако това не се промени, ако продължи подобряването на фискалните и макроикономическите политики, има начин да се придвижи към еврото много по-бързо, три години след влизането в чакалнята, допълни заместник-председателят.

Той отбеляза, че занапред всички бъдещи държави в еврозоната ще преминават през предварителната оценка на ЕЦБ. По неговите думи е важно в хода на подготовката за присъединяване към еврозоната да се предоставя постоянно информация на хората за еврото и за ползите от него, за преминаването от лева към еврото във всекидневието.

Домбровскис отбеляза, че ЕК официално е изразявала подкрепата си за приемането на нашата страна в чакалнята и в еврозоната.

По неговите думи ЕС си е взел поука от досегашните разширявания на еврозоната и е обърнал внимание на надзора върху ценообразуването при смяната на валутите. Той уточни, че при последните разширявания инфлацията е била 0,1-0,2 процента, при цел на ЕЦБ до 2 на сто.

Домбровскис коментира, че страните от еврозоната са по-предпазени при финансови кризи заради достъпа до европейския механизъм за стабилност и спешна ликвидна подкрепа от ЕЦБ. При криза страните от еврозоната не са уязвими от спекулации с националните валути. Така не се налага националните банки да пристъпват към обезценяването на местната валута, което обикновено е свързано с повишаването на лихвения процент, ограничаването на достъпа до тази валута и до задълбочаване на икономическите проблеми. Еврозоната осигурява предимства в случай на криза, обобщи той.

Заместник-председателят препоръча на нашата страна да запази финансовата дисциплина. Важно е да не се трупат макроикономически дисбаланси. България има трайни добри постижения във фискалната политика, с балансирания бюджет, с едни от най-ниските съотношения на дълг към брутен вътрешен продукт в ЕС, отбеляза той. Домбровскис потвърди, че наблюдението над България за борбата с корупцията и организираната престъпност остава в рамките на механизма за сътрудничество и проверка, и няма пряко отношение към чакалнята на еврозоната или европейския банков надзор.