Със сигурност ще има повишаване на лихвите по банковите депозити до края на 2018 г., коментира пред журналисти доц. д-р Григор Сарийски от Института за икономически изследвания при БАН след участието си в представянето в БТА на Годишния доклад за икономическото развитие и политики в България на Института.

Той изтъкна, че по данни за април е имало само една банка, която е понижили лихвите по депозитите. Просто технически няма поле за маневра повече накъде да се понижават лихвите, затова някои банки със сигурност ще преминат към увеличаването им, коментира ученият.

Според паричната статистика на БНБ в края на 2017 г. квази парите намаляват, като на годишна база отрицателният прираст в края на този период достига около 600 млн.лева. В началото на 2018 г. този отрицателен прираст леко се съкрати, но прирастът е отрицателен, отбеляза Сарийски. По тази причина темпът на нарастване на парите, с които банките реално могат да кредитират, намалява. Това е причина ученият да допусне, че някои от банките ще започнат да увеличават лихвите по продукти, които са по-дългосрочни - две или тригодишни депозити.

При лихвите по кредитите нещата са по-различни, защото банките имат проблем с пласмента на свободния им ресурс. Затова до края на 2018 г. не се очаква да има съществено увеличаване на лихвите по кредитите. През април само две банки понижиха лихвите по кредитите, допълни ученият и отбеляза, че до края на 2018 г. се очаква банките да продължат в стремежа си да заемат по-голям пазарен дял, стимулирайки кредитирането и затова ученият каза, че не очаква да има повишение на лихвите по кредитирането.

През 2019 г. обаче се очаква повечето банки да увеличат лихвите както по депозитите, така и по кредити, посочи ученият, който обаче не се ангажира с конкретни проценти, но изтъкна, че в началото това ще става с по-малки стъпки.

Учените от Института изтъкнаха при представянето на доклада необходимостта от академичен дебат, който след това да прерасне в управленско решение по темата за данъчната система. Според проф. д-р Гарабед Минасян плоският данък вече не върши работата, за която е бил въведен и си заслужава да се мисли дали не трябва да се въведе прогресивен. Дебат трябва да има и за диференцираната ставка на ДДС, каквато е въведена вече в Румъния, и дава положителен ефект.

Проф. д-р Гарабед Минасян съобщи, че през 2016 г. е изнесен близо 3,4 млрд. български резидентен капитал в чужбина, а през 2017 г. - 3,1 млрд., като тези пари са около една трета от общия размер на брутоинвестициите в страната, които за тези две години средно на година са около 18 млрд. лева.