Предвид ротационния принцип за излъчване на представител от национално представителните организации на работодателите за член на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система (т.нар. Сребърен фонд), за 2019 г. правителството избра за нов член Васил Велев. Той заменя досегашния представител на работодателите Людмила Векова. За целта МС измени свое решение от 17 юни 2010 г., съобщи правителствената пресслужба.

Заради настъпила персонална промяна в Министерството на финансите поради дългосрочен отпуск на титуляра на длъжността директор на дирекция "Държавен дълг" Милена Бойкова, със същото решение за член на Управителния съвет на Фонда е определена Петя Кузева, която е настоящият директор на дирекцията.

Ръководството на т.нар. Сребърен фонд се осъществява от Управителен съвет, който се състои от председател и осем членове. Министърът на финансите е председател, министърът на труда и социалната политика е заместник-председател, като председателят и заместник-председателят участват по право в Управителния съвет.