Изгодните условия на ипотечен кредит "Сбъдната мечта" от БАКБ стават още по-привлекателни сега, когато неговата лихва пада до 2,7%, позволявайки ни да се доближим максимално до желания дом. В промоционалния период потребителят има възможността да се възползва не само от нисък лихвен процент, но и от 6-месечен гратисен период по главницата.

Какви са нуждите, които кредитът може да покрие? Освен за покупка на ново жилище, той може да бъде използван за рефинансиране на вече взет кредит, като общата сума на изплащане става значително по-ниска, благодарение на намалените лихвени разходи. Също така, промоционалните условия на "Сбъдната мечта" правят сегашния момент възможно най-подходящият за инвестиране в недвижим имот с цел сигурна печалба от наем. Независимо как потребителят реши да използва своя кредит, неговият максимален размер е 500 000 лева или 250 000 евро, а максималният срок - 10 години. Погасяването на задълженията се случва чрез анюитетни вноски с 6-месечен гратисен период по главница.

"Тази лихва заслужава дом", заявява банката, като изгодните условия, предлагани от тях, сами доказват това твърдение.

*Ипотечен кредит "Сбъдната мечта" се предлага с промоционални условия между 16.10.2018 г. и 15.01.2019 г. във всеки офис на БАКБ. Вижте цялата информация и пълните условия на кредита на www.bacb.bg

Пример: В промоционалния период от 16.10.2018 г. до 15.01.2019 г. Ипотечен кредит "Сбъдната мечта" е с ГПР: 2,99 %, изчислен при размер 100 001 лв., срок на изплащане 10 години, променлив лихвен процент 2,70%. Брой месечни анюитетни вноски: 120; Месечна анюитетна вноска: 951,83 лв.; Обща сума за връщане: 115 482,99 лв.; Общи разходи по кредита: 15 481 лв. В изчислението на ГПР не са включени нотариалните такси за учредяване на ипотека и държавните такси за вписване.