Извънредно общо събрание на Българска фондова борса (БФБ) даде на Съвета на директорите (СД) нов петгодишен мандат, съобщиха от БФБ.

Най-високият форум на институцията одобри за хоризонт от пет години членовете на Съвета: Асен Ягодин, Васил Големански, Маню Моравенов, Христина Пендичева и Радослава Масларска, която влиза на мястото на Любомир Бояджиев.

Радослава Масларска е председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници и изпълнителен директор на Елана Трейдинг.

Общото събрание е приело и нова Политика за възнагражденията на членовете на СД и е определило гаранцията за управлението им в размер на 3-месечното им брутно възнаграждение. Общото събрание е упълномощило Министъра на финансите да сключи договора за уреждане на отношенията между членовете на съвета на директорите и дружеството.

Акционерите на БФБ са одобрили и предложените от Съвета на директорите Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството.