Министерството на финансите на САЩ издаде два общи лиценза в петък, разрешаващи определени трансакции, свързани със санкциите срещу Русия. Това предаде Ройтерс, цитирайки съобщение, публикувано на сайта на американското финансово министерство.

Единият от тях разрешава трансакции, свързани със сетълмент (прехвърляне на средства между сметки на банки) на трансакции с кредитни деривати (двустранни договори, които прехвърлят кредитен риск между контрагенти), които се отнасят до Русия.

Лицензът разрешава на финансовите институции да облекчат и изчистят такива трансакции, включително предаването на руски дългови задължения, пише още в изявлението.

Другият лиценз разрешава до 19 октомври да се извършват операции за финансово управление на ликвидации, включващи ценни книжа, емитирани от базирани в Русия субекти по споразумения, сключени преди 6 юни.

САЩ периодически издават лицензи за извършването на определени трансакции от и до Русия, най-вече свързани с външния дълг на страната.