През юли инвестициите на Русия в ценни книжа на американското правителство са били на стойност 14,9 милиарда долара, се посочва в публикуваните данни на министерство на финансите на САЩ, цитирани от ТАСС.

В момента Русия не е сред водещите държави, инвестиращи в облигации на правителството на САЩ. Първо място заема Китай, който е вложил в тези активи 1,171 трилиона долара. На второ място е Япония с 1,035 трилиона долара, а на трета позиция е Ирландия с 300 милиарда долара.

През юли 2018 година чужди страни са притежавали американски ценни книжа на обща стойност 6,251 трилиона долара, а през юни 2018 година този показател е бил 6,211 трилиона долара.

Американските държавни облигации се притежават от чуждестранни юридически и физически лица, а също така и от компании, фондове и частни инвеститори. Търговията с тези облигации позволява на американското правителство да прави държавни разходи при по-голям бюджетен дефицит. Облигациите на американската хазна са сочени като най-надеждните ценни книжа сред продаваните на световния финансов пазар, макар и не най-доходоносните.