Всеки пълнолетен българин вече има поне една банкова карта, а някои от работещите имат и по повече. Това показват последните данни за безналичните плащания, обявени от БНБ, като сравненията са за септември 2020 г. спрямо същия месец на 2019 г. Броят на издадените дебитни карти е 6,2 млн., а на кредитните - 1,2 милиона, пише "24 часа".

От последното проучване на картовите оператори става ясно, че 98% от българите имат дебитни карти, а 40% от тях имат и кредитни. Притежателите на дебитни карти в България са повече в сравнение с тези в съседните ни Македония и Сърбия, където са съответно 94 и 79%.

През 2020 г. българите са се разплащали през 5614 терминални устройства (банкомати) и 101 738 ПОС устройства, отчитат още от БНБ. За една година за парични операции през карти са направени 155,7 милиона нареждания за безналични преводи в страната, а за тези към други държави - 45,8 милиона. Стойността на паричните потоци, които са преминали през банковите карти, е съответно 8,3 млрд. лева и 4 млрд. лева.

С около 10% се е увеличил броят на операциите с карти през септември 2020 г. в сравнение със същия период на 2019 г. Известно забавяне на ръста има заради намаляването на икономическата активност в резултат от пандемията, в това число в браншове, които силно разчитат на плащанията с карти - ресторантьорството, хотелиерството, самолети.

В централната банка изчисляват още, че броят на плащанията, направени чрез ПОС устройство за година, е над 169,2 милиона, а трансакциите през интернет - 32,3 милиона. Обемът на сумите, движението на които е било наредено да се извърши чрез картови плащания, направени чрез терминални устройства, възлизат на 9,4 млрд. лева, а през интернет - над 2,8 млрд. лева.

Отчетите на централната банка за цялата 2020 г. още не са обявени. По прогнозни данни разплащанията с карти растат средно с 20% на година. Очакванията са, че през 2020 г. преводите през ПОС устройства са се увеличили с 1,8 млрд.лв., а през интернет - с 560 млн. лв. Ако прогнозата се потвърди, това ще означава, че през миналата година през карти са минали разплащания за рекордните около 15 млрд. лв.