Банковото кредитиране на фирмите и на домакинствата в еврозоната се ускори през август до нови посткризисни върхове, което би би трябвало да подкрепи корпоративните инвестиции в региона, показват последни данни на Европейската централна банка.

В същото време обаче растежът на паричната маса в еврозоната се забави изненадващо рязко, а това е индикатор, който често предвещава бъдещата кредитна активност.

През август банковите кредити за нефинансовите компании нараснаха на годишна база с 4,2% след техен растеж с 4,1% през юли, отбелязвайки най-силно повишение от май 2009-а година насам. Трябва да се има предвид, че икономиката на еврозоната зависи доста силно от възможността за финансиране, като тези данни на ЕЦБ се считат за добър индикатор за икономическото здраве и за бъдещи бизнес инвестиции.

Растежът на банковите заеми за домакинствата пък се подобри през август до 3,1% от 3,0% месец по-рано, отбелязвайки най-солидно повишение от началото на 2009-а година.

Провежданата от доста години насам агресивна политика на "евтини пари" на ЕЦБ посредство програмата за покупки на еврооблигации за общо 2,6 трлн. евро се отразява позитивно на банковото кредитиране на бизнеса и на крайните потребители, но темпото на растеж на отпусканите заеми е все още доста под нивата от преди световната финансова и икономическа криза. Така например през 2007-а и през първата половина на 2008-а година кредитите на банките за бизнеса нарастваха с над 12% на годишна база.

Според последните данни на ЕЦБ обаче паричната маса (индексът М3) в еврозоната нарасна през август с едва 3,5% след повишение с 4,0% през юли, а на тримесечна осреднена база растежът на индикатор М3 се забави до 4,0% от 4,1% през трите месеца до края на юли. По този начин растежът на паричната маса остава за шести пореден месец под важното целево ниво на ЕЦБ за повишение с 4,5%, отговарящо на мандата на централната банка за ценова стабилност в рамките на еврозоната.

Трябва да се има предвид, че паричният анализ на ЕЦБ е един от двата т.нар. "стълба" при определяне на бъдещата парична и лихвена политика, като другият съществен икономически анализ е свързан с оценката на централната банка по отношение на инфлационните рискове. Данните за кредитирането се следят внимателно и с оглед на факта, че икономиката на еврозоната е силно зависима от отпусканите от банките заеми.