Близо 80% от българите са използвали безконтактни плащания през последните три месеца.

Това са резултатите от проучване на тема "Потребителски опит и нагласи към различни финансови и платежни услуги", поръчано от водеща компания, която е лицензиран издател на електронни пари, предлагащ на европейския пазар финансови услуги, базирани на високи технологии.

Изследването показва промяна в тенденциите на плащане, като дебитната карта вече е предпочитаният метод на разплащане пред плащанията в брой. 

Според данните, сред методите за плащане, които потребителите в България използват по-малко от разплащателните средства, са дигиталните портфейли (12%), предплатените (14%) и виртуалните карти (11%).

"Възможността на потребителите да избират между различните методи на плащане води и до тяхната взискателност към условията, които предлагат тези услуги. Според резултатите от проучването липсата на месечни и годишни такси за поддръжка, проследяването на баланс и движение по сметки в реално време, сигурността, както и опцията средствата от сметката да бъдат изтеглени в брой, са водещи при избора на финансови и платежни услуги. Тези изисквания дигиталните портфейли и в частност iCard покриват изцяло", посочва Явор Петров, изпълнителен директор на компанията.