Дружествата със специална инвестиционна цел /ДСИЦ/ ще могат да инвестират в държавите от ЕС или в друга страна член на Европейското икономическо пространство. Това реши на първо четене парламентът с промени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел с вносител Делян Добрев /ГЕРБ/, предава БТА.

Дава се право на дружествата да използват банкови продукти и сметки в банки, различни от банката депозитар. Кредитите ще могат да бъдат усвоявани по разплащателни сметки, открити в съответната банка-кредитор. Същите сметки се използват за покриване на лихви и главници.

Разплащателните сметки се използват и при откриване на депозити, тоест инвестиране на пари в кредитни институции, според приетите текстове.

До този момента ДСИЦ нямат възможност да оптимизират разплащанията си както в лева, така и във валута като ползват различни банки, подходящи при различни сделки, обяснява вносителят.

Предлага се и да отпадне задължението за оценка на активите на специалните инвестиционни дружества при определени извънредни обстоятелства.

С промените ДСИЦ ще могат да участват в проекти за развитие на недвижими имоти.

Дружество със специална инвестиционна цел обаче не може да инвестира повече от 10 на сто от активите си в други такива дружество, секюритизиращи недвижими имоти.