Пощенска банка("Юробанк България" АД), част от банкова група Юробанк, завърши оперативното обединение с "Банка Пиреос България" АД (Банка Пиреос), съобщиха от Пощенска банка.

Сделката е ключова за групата Юробанк, с основни акционери канадски и американски фондове, пише в съобщението.

Юридическото обединение на двете банки, при което Банка Пиреос се преобразува чрез вливане, което доведе до нейното прекратяване без ликвидация, завърши на 12 ноември. Пощенска банка стана правоприемник на Банка Пиреос, като цялото имущество на Банка Пиреос, в това число всички права и задължения по сключените договори с клиенти, преминават към Пощенска банка.

От датата на оперативното обединение за клиентите на Банка Пиреос влизат в сила изменения в условията по действащите договори, Общи условия, Тарифи и Лихвени бюлетин. Най-съществените промени са автоматичната промяна на номера на банковата сметка (IBAN), промени в интернет банкирането и преиздаване от Пощенска банка на дебитните и кредитните карти на клиентите от Банка Пиреос.