През януари 2020 година депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 84,100 млрд. лева (66,2% от прогнозния БВП), като годишното им увеличение е със 7,9% след растеж с 9,7% месец по-рано (през декември 2019-а), показват данни на Българската народна банка (БНБ).

Депозитите на нефинансовите предприятия през януари са в размер на 25,768 млрд. лева (20,3% от БВП), нараствайки на годишна база с 11,8% след тяхно повишение с 14,3% през предходния месец. В същото време депозитите на финансовите предприятия намаляват с 21,8% на годишна база след растеж с 2,4% през декември и достигат през първия месец на годината 2,572 млрд. лева (2% от БВП).

В края на януари депозитите на домакинствата и НТООД (Нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са в размер на 55,761 млрд. лева (43,9% от БВП), като се повишават на годишна база с 8% след растеж с 8% и през декември.

Кредитите за неправителствения сектор през първия месец на 2020 година са в размер на 62,879 млрд. лева (49,5% от БВП) спрямо кредити за 62,696 млрд. лева през декември 2019, като нарастват на годишна база с 9% (спрямо януари 2019 година).

Според данните на БНБ кредитите за нефинансови предприятия се повишават през януари с 5,4% на годишна база след повишение с 5,9% месец по-рано и достигнат 34,689 млрд. лева (27,3% от БВП).

Кредитите за домакинства и НТООД пък са в размер на 24,069 млрд. лева (18,9€ от БВП), като спрямо януари 2019 година те се увеличават с 10% след повишение с 9,5% в края на миналата година. През януари жилищните кредити са за 10,833 млрд. лева и нарастват на годишна база с 14,8% (при годишно увеличение с 14,5% през декември), докато потребителските кредити възлизат в края на януари на 11,408 млрд. лева и са с 11,2% над нивата от януари 2019-а година след тяхно повишение с 10,8% месец по-рано.

В края на миналия месец кредитите, предоставени на финансови предприятия, са в размер на 4,121 млрд. лева (3,2% от БВП), нараствайки на годишна база с цели 43,6% след тяхно повишение с 46,9% през декември 2019-а.

Нетните чуждестранни активи в края на януари се увеличават с 2,8% спрямо година по-рано, достигайки 57,447 млрд. лева. Чуждестранните активи се увеличават с 3,1% (след повишение с 3,1% през декември 2019-а), достигайки 67,449 млрд. лева, докато чуждестранните пасиви са в размер на 10,002 млрд. лева, нараствайки на годишна база с 4,3% (след повишение с 2,9% през декември 2019).