През първите шест месеца на годината обемът нововъзложен дълг търпи осезаем спад от над 47% в сравнение със същия период на миналата година. Ако за периода януари-юни 2017 г. на колекторски агенции са възложени дългове за 1,416 млрд. лева, то година по-късно те вече са за 743,9 млн. лева. 

Това посочват от Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ) в анализа си за първите шест месеца на годината. Данните са от проучване на независимия институт за маркетингови изследвания Ипсос България по поръчка на Асоциацията и обхваща обработваните дългове от всички компании, членове на асоциацията, които представляват 80% от сектора.

На фона на двойния спад на обема възложени задължения се наблюдава и голямо понижение в броя им - над три пъти. За първото шестмесечие на 2018 г. те са 636 хиляди, докато през същия период на 2017 г. са били малко над 1,94 милиона.

"Тази осезаема промяна в обемите на възложените за събиране дългове е резултат от твърдата политика на ЕС за стабилизиране на портфейлите на банките чрез изчистване на старите дългове и на процеса на консолидация в банковата система, който активно върви у нас през последната година. И в двата случая банките пристъпват към продажба на задълженията, а не към тяхното възлагане", коментира Райна Миткова, председател на Асоциацията.