Разходите за пенсии за първите осем месеца на годината са се увеличили с 1,53 млрд. лв. или с 21,7% спрямо същия период на 2020 г. и възлизат на 8,58 млрд. лв., съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Този ръст се дължи на изплатените еднократни допълнителни суми от 50 лв. към пенсиите на всички пенсионери, на по-високите минимални размери на пенсиите, както и на увеличения максимален размер на пенсиите от 1 януари 2021 г.

Следващата след пенсиите - по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на общественото осигуряване са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване, които към 31 август са в размер на 1,34 млрд. лв. или 65,8% изпълнение на плана за годината и 40,3 млн. лв. (3,1%) преразход спрямо плана към същата дата. Отчетените разходи за първите осем месеца на годината са с 90,4 млн. лв. повече спрямо същия период на 2020 г.

Учителски пенсионен фонд

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 31 август са в размер на 59,9 млн. лева. Постъпилите приходи са с 3,1 млн. лв. (5,4%) повече спрямо плана към същата дата и с 5,3 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 г.

Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 31 август са в размер на 34,6 млн. лв., което представлява 59,5% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 2,8 млн. лв. (7,5%) по-малко спрямо плана към същата дата и с 4,3 млн. лв. повече в сравнение с първите осем месеца на 2020 г.

Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"

Отчетените приходи към 31 август са в размер на 2,6 млн. лв., което представлява 87,2% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 55,6 хил. лв. (2,1%) по-малко спрямо плана към 31 август и с 964,4 хил. лв. по-малко в сравнение със същия период на 2020 г.

Общо отчетените разходи са в размер на 3,2 млн. лв., което представлява 66,5% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 3,5 хил. лв. (0,1%) повече спрямо плана към 31 август и с 1,2 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2020 г.

От данните на НОИ става ясно, че към края на август общо отчетените разходи на ДОО възлизат на 10,52 млрд. лева.

Същевременно общият размер на отчетените приходи е 5,89 млрд. лева. Постъпилите приходи са с 320,8 млн. лв. (5,8%) повече спрямо плана към август и с 656,5 млн. лв. повече в сравнение с първите осем месеца на 2020 г.