Въпреки предизвикателствата пред банките у нас, те завършват отиващата си година с доста висок капитал. Това каза пред "Фокус" Петър Андронов, председател на УС на Асоциацията на банките в България и Кънтри мениджър на КВС Груп за България.

"Отиващата си година за банковия сектор беше трудна. В нея имаше много предизвикателства. Тя започна с оценка за качеството и преглед на качеството на активите на банковия сектор и стрес тестове - 6 банки бяха въвлечени в процеса. Всъщност, той започна дори даже още през ноември и декември на 2018 г., продължи и през 2019 г. за около 5 - 6 месеца и отне доста енергия на банките, така че, това беше поне за 6-те банки сериозно предизвикателство. Имаше и друго предизвикателство - ниските лихвени проценти, които особено на пазарите бяха даже отрицателни, имахме и политически фактори през изминалата година с голямо значение и голям резонанс в икономиката - избори в България, избори в Европа, Брекзит, търговски войни. Всички тези неща имаха сериозно отражение върху икономиката на еврозоната, на Европа, на нашите търговски партньори и въпреки това мога да кажа, че на фона на тези предизвикателства годината беше успешна за банките, те завършиха или завършват с доста висок капитал", каза председателят на УС на Асоциацията на банките в България.

Андронов допълни, че банките, които преминаха успешно стрес тестовете на ЕЦБ, получиха потвърждение за добрите практики, за добрият начин на работа, за стандарта и практиката на банкови дейности, които са близки или идентични с тези в еврозоната.

Според него полезно, високоефективно е партньорството с ЕЦБ, защото то донесе на България още един елемент на легитимност пред външния свят, а също така и на самите банки беше удобно и подходящо сверяване на часовника за това, че вървят по правилният път, и че прилагат рискови политики и стандарти в най-висока степен приемливи за най-авторитетния европейски регулатор.