Печалбата на банковата система за първите два месеца на 2019 г. възлиза на 204 млн. лв., или с 14 млн. лв. (7.6 на сто) повече спрямо същия период на 2018 г. съобщава Българската народна банка.

През февруари 2019 г. балансовото число на банковата система нараства, като се наблюдава увеличение на депозитите, на балансовия капитал и на кредитите, и авансите, Спрямо края на януари 2019 г. общата сума на активите се увеличава със 787 млн. лв. (0.7 на сто) до 107.7 млрд. лв.

Брутният кредитен портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите "Централни банки" и "Кредитни институции") нараства през февруари с 311 млн. лв. (0.5 на сто) до 61.6 млрд. лв. Ипотечните и потребителските кредити са увеличени спрямо предходния месец съответно с 0.5 на сто и с 0.6 на сто. Растежът при кредитите за нефинансови предприятия е с 0.6 на сто, а при тези за други финансови предприятия - с 1.3 на сто. Намаление е налице при кредитите за сектор "държавно управление" (с 0.4 на сто).

При депозитите в банковата система е отчетено месечно нарастване с 0.7 на сто (604 млн. лв.). При депозитите на домакинства растежът е с 0.8 на сто, при нефинансовите предприятия - с 1.3 на сто, а при другите финансови предприятия - с 0.6 на сто. Намаляват депозитите на кредитни институции (с 0.9 на сто) и на сектор "държавно управление" (с 3.9 на сто).

Собственият капитал в баланса на банките в края на февруари възлиза на 14.1 млрд. лв., като е отбелязано месечно увеличение със 152 млн. лв. (1.1 на сто).