Печалбата на банките достига 1,1 млрд. лв. към края на септември, което е с 390 млн. лв. (+55,6%) повече спрямо същия период на миналата година, обявиха от БНБ.

Като една от причините за това е намалението на лошите кредити. Брутният размер на проблемните заеми в края на септември е 5,399 млрд. лв., а делът им в общата сума на отпуснатите кредити намалява до 6,44%.

Общият обем на отпуснатите от банките заеми нараства с 2,2 млрд. лв. (+3,1%) през трето тримесечие и достига 73,7 млрд. лв.

Увеличават се заемите за домакинства (+1 млрд. лв.), за нефинансови предприятия (+979 млн. лв.) и за други финансови предприятия (+174 млн. лв.).

Депозитите в банките нарастват през тримесечието с 3,9 млрд. лв. (+3,6%) до 113,3 млрд. лв. Влоговете на нефинансови предприятия се увеличават с 2,4 млрд. лв., а спестяванията на домакинствата - с 665 млн. лв.