Със 115 гласа "за" парламентът единодушно избра Радослав Миленков за подуправител на БНБ, който ще ръководи управление "Банков надзор" с мандат 6 години.

Избор на нов подуправител се наложи след оставката на Димитър Костов.

Миленков бе единствения кандидат за поста

Основният приоритет, по който ще работя, е присъединяване към Единния надзорен механизъм, каза днес пред журналисти Радослав Миленков.

"Продължава и синхронизация на практиките с тези на Европейската централна банка, приобщаване към всичките тези надзорни процедури, които са необходими, в Банковия съвет", заяви той.

На въпрос дали са изключени случаи като КТБ, той отговори: "Надявам се, че всички уроци са научени, необходимите реформи са направени, а процесът по присъединяване ще даде допълнителни гаранции. Ще направя всичко възможно да не се получи това."

Попитан дали България ще може да влезе в чакалнята на еврозоната и Банковия съюз в средата на тази година, каквато е целта на правителството, Миленков обясни, че се работи нещата да се случат в този времеви хоризонт.

 

Той подчерта, че управление "Банков надзор" ще продължи да се осъществява при прилагане на европейската регулаторна рамка, приложима спрямо кредитните институции с акцент върху последователното прилагане на техническите стандарти и регламенти.

От ноември 2014 година досега Радослав Миленков е председател на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките.