На 14 май 1956 г. във френската столица се открива първото заседание на Парижкия клуб - неформално обединение на промишлено развитите страни кредитори, в рамките на което се решават задачи по преструктуриране на задълженията на различни страни, пишат френски електронни издания.

Парижкият клуб е създаден по инициатива на Франция. През 1956 година Аржентина изразява желание да се срещне с кредиторите си (Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Нидерландия, Норвегия, Франция, Швейцария и Швеция) и да реши проблема с дълговете си, за да избегне дефолт. Решено е преговори по аржентинския дълг да се организират в Париж.

Те се провеждат от 14 до 16 май и в резултат е подписано споразумение за кредит от 500 милиона долара със срок на погасяване 10 години при 5-годишен гратисен период, припомня БТА.

В последствие страните кредитори продължават срещите в Париж, на които се разглеждат въпроси по разсрочване на държавни или гарантирани от държавата задължения на страните длъжници. Скоро медиите научават за новата организация и я кръщават Парижки клуб.

Клубът има до 10 заседания годишно, на които страните кредитори обсъждат текущи въпроси и при необходимост преговарят със страните длъжници. По принцип всички държави се представляват от министри на финансите. Решенията се вземат с единодушие и при спазване на принципа на конфиденциалността.

В момента организацията решава основно задачи по преструктуриране на задълженията на развиващите се страни. За да може въпросът да бъде разгледан от членовете на клуба, страната длъжник трябва да изпълни редица условия. Те включват данни, свидетелстващи за опасност за платежоспособността, за изпълнение на икономически реформи по програма на Международния валутен фонд, съответното правителство трябва също така да не получава допълнителни кредити при по-благоприятни условия от договорените в Парижкия клуб.