Над 2,92 млрд. лв. има в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, известен като Сребърен фонд към края на септември, става ясно от данни на Министерството на финансите, публикувани на сайта на ведомството.

От тази сума 2,904 млрд. лв. са оформени в годишни депозити в Българска народна банка с решения на Управителния съвет на фонда.

Трансферираните през юли средства към гаранционния фонд от фонд "Пенсии" в ДОО са в размер на 6,11 млн. лв. Месец по-рано трансферът е бил в размер на 7,1 млн. лв., а за цялото второ тримесечие - 113,4 млн. лв. За 2017 г. трансферът е близо 128 млн. лв., става ясно още от данните. 

Както през последните няколко години, така и към края на юни 2018 г. парите за пенсии са с нулева доходност. Консервативната инвестиционна политика, с която се управлява фондът обаче, осигурява постигането на положителна реална доходност, т.е. на доходност, надхвърляща темпа на инфлация за определен период.

На 3 октомври Министерският съвет прие Дългосрочната инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система и Средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на фонда за периода 2019-2021 г.

От стратегическите документи става ясно, че ще бъде запазен и през следващата година прилагания досега консервативен подход за управление на активите, при спазване на принципите за надеждност, ликвидност и прозрачност.

Настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на инвестиционен риск, поради което най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на Фонда ще продължи да бъде под формата на депозит в Българската народна банка или други инструменти по сметки в нея.