Парите в обращение (банкноти и монети извън касите на БНБ) в края на миналата година са над 19,104 млрд. лева, като за една година нараснаха с 10,27%, или с 1,779 млрд. лева. Това показват данните от емисионно-касовата дейност на Българската народна банка (БНБ) в края на четвъртото тримесечие на тази година. За сравнение на годишна база нарастването беше по-високо в процентно отношение (10,33%), но по-ниско като абсолютна стойност (1,622 млрд. лева), съобщава Инвестор.

Динамика на парите в обращение

В края на декември парите в обращение достигнаха 19,104 млрд. лева. За една година те растат с 10,27%, или с 1,779 млрд. лева.

През предходния едногодишен период нарастването беше по-високо в процентно отношение (10,33%), но по-ниско като абсолютна стойност (1,622 млрд. лева.).

През четвъртото тримесечие на миналата година парите в обращение се увеличиха със 799,1 млн. лв., или с 4,37% на тримесечна база. Нарастването им е с 0,28 процентни пункта по-високо от отчетеното за същия период на 2018 г.

Увеличение на парите в обращение в рамките на последните три месеца на миналата година беше регистрирано през ноември и декември, съответно с 0,52% и 4,14%. Предвид сезонните фактори, влияещи върху динамиката на парите в обращение (повишено търсене на налични пари през коледните и новогодишни празници), по-голямото нарастване през декември е очаквано за този период на годината, отчитат в централната банка.

В края на декември делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97,55%, като през четвъртото тримесечие той е нараснал с 0,04 процентни пункта спрямо края на септември. Средната по стойност банкнота в обращение в края на 2019 г. е 36,94 лв., което представлява увеличение с 0,14 лв. спрямо края на септември. За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 1,49 лв., или с 4,20%, вследствие на по-високите темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева в сравнение с останалите номинали.

Към 31 декември 2019 г. делът на разменните монети в стойността на парите в обращение е 2,41%, като през четвъртото тримесечие той се е понижил с 0,04 процентни пункта спрямо края на предходното.

Средната по стойност разменна монета в обращение в края на 2019 г. е 0,18 лв. и се запазва без промяна спрямо края на септември. За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 0,01 лв. в резултат от навлизането в обращение на монетата с номинал 2 лева, констатират в централната банка.

В края на 2019 г. делът на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение е 0,04% и се запазва без промяна както спрямо края на септември, така и спрямо края на 2018 г. В изпълнение на приетата от управителния съвет на БНБ "Програма за отсичане на възпоменателни монети и отпечатване на възпоменателни банкноти за 2019 година" през четвъртото тримесечие централната банка пусна в обращение сребърна възпоменателна монета с номинална стойност 10 лева на тема "Дряновски манастир" от серията "Български църкви и манастири".

Купюрен строеж на банкнотите и монетите в обращение

В края на декември в обращение са 504,4 млн. броя банкноти, които са с 19,5 млн. броя, или с 4,01% повече в сравнение с края на септември. За същия период общата им стойност нарасна с 4,41% (787,9 млн. лв.), достигайки към 31 декември 18,637 млрд. лева. С най-голям дял (30,20%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на 2019 г. е банкнотата с номинал 50 лева, като към 31 декември в обращение са 152,3 млн. броя от нея. С най-малък дял (3,77%) е броят на банкнотите от 2 лева.

Спрямо края на септември 2019 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение се наблюдаваха следните промени: дяловете на банкнотите от 10 и 50 лева нараснаха съответно с 0,14 и 0,51 процентни пункта, а тези на банкнотите с номинал 2, 5, 20 и 100 лева намаляха съответно с 0,23, 0,09, 0,26 и 0,07 процентни пункта.