Днес приемаме парите за даденост, вероятно защото съществуват от повече от 3000 години. Заменили са обикновения бартер и са станали универсално средство за търговия.

Сами по себе си парите в който и вид да се използват, са фикция. Дали са мидена черупка, метална монета или парче хартия, стойността, която хората им придават, няма нищо общо с физическата им стойност. Единственото изключение е когато са монети, отсечени от благороден метал и представляват стойността на вложения в тях метал.

В древната източна философия има интересно определение за парите- те са еквивалент на енергията, която всеки човек изразходва в продължение на целия си живот.

Има тясна връзка между парите и банките.

Още в древността след появата на парите, възникват и първите банки. Причината-трите функции, които изпълняват парите изискват появата на специализирани институции, които да ги управляват.

За първата функция вече стана дума- мярка на стойността. Парите служат като всеобща сметна единица и с тях се измерва стойността на стоките и услугите посредством мащаба на цените. Мащабът на цените е определено количество злато (или сребро) по законодателен път, възприето като мярка под формата на парична единица.

Средство за обращение е втората функция на парите. В историческото развитие на човечеството постепенно се преминава от осъществяване на натурална размяна към парична, парите се превръщат в общоприет посредник при размяната на стоките и заплащането на оказаните услуги.

Третата е средство за образуване на съкровище или средство за натрупване или за съхраняване на стойността. При съвременните условия "натрупванията на пари" под формата на спестявания се съхраняват в банките.

Платежно средство или средство за разплащане е четвъртата функция. Свързано е с това, че парите се използват за погасяване на възникнали задължения. Те могат да бъдат кредити, данъчни плащания, заплащане на работни заплати, наеми.

Световни пари - тази функция намира проявление в международните финанси и финансови отношения.Тази функция се е изпълнявала от златото или други благородни метали, а в днешно време от долара и еврото.

Парите евоюлират, развиват се, придобиват нови функции.

С тях се развиват и институциите, които ги обслужват- банките Ако трябва с няколко стъпки да покажем този процес, който далеч не е завършил, ще трябва да започнем от 1871 година-първият превод на парични средства чрез телеграф. България не прави изключение и се появява и първата българска частна банка след Освобождението. Тя е наречена "Гирдап", основана е в Русе през 1881 година, градът с най-европейски вид и хора с европейско образование през онази епоха. Уставният капитал е 740 лева и за няколко месеца са продадени акции за 6900 лева, тъй като юридическата форма е акционерно дружество..

През 1947 г. Джон Бигинс създава кредитната карта. Двадесет години по-късно първият банкомат е пуснат в експлоатация от Barclays Bank в техния клон в Енфилд Таун в Лондон, така че да работи с чекове, импрегрирани с карбон, и да изплаща максимум 10 лири наведнъж, полагайки основата на пътя към дебитните карти.

Телефонното банкиране е въведено за първи път в началото на 80-те, предлагайки на клиентите да изпращат средства и да плащат сметки чрез телевизор и телефонна линия. По-късно се появява интерактивното онлайн банкиране, а Wells Fargo става първата американска банка, която добавя услуги за управление на сметките на своя уебсайт през 1995 г., а две години по-късно - безконтактното плащане става факт.

Снимка: Shutterstock

Новото хилядолетие прехвърли значителна част от търговията към онлайн пазарите със съответните валути и методи на плащане - от Paypal, през интернет базираните и дигитални валути и най-вече биткойна, въведен през 2009 г. с първата биткойн транзакция - непряката покупка на две пици на стойност 10 000 биткойна, което е равнозначно на над 33 милиона щатски долара по настоящия курс на биткойна, до Apple Pay - услуга, която позволява на клиентите да плащат през своите Apple устройства от 2014 г., за да стигнем до нарастващия интерес на бизнеса и финансовите институции към блокчейн технологията, която позволява на всеки да приема и прави транзакции по възможно най-прозрачен и сигурен начин.

А това е само началото.

Кой знае какво ни очаква в следващите десетилетия в сферата на парите, банките и вечния стремеж на човека към усъвършенстване. И дали парите, каквито ги познаваме днес, ще запазят своята хилядолетна вече функция или ще се появи техен заместник.