Омбудсманът Диана Ковачева предложи днес на депутатите от Комисията по бюджет и финанси да включат изрична нормативна разпоредба към Законопроекта за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, с която да се регламентира несеквестируемост на средства, предоставяни от държавата като социални плащания, съобщават от пресцентъра на омбудсмана.

Става въпрос за компенсациите, отпускани заради COVID-19 по програмата "Запази ме", които са в размер 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск, а след декември 2020 г. - 75 на сто от месечния осигурителен доход за октомври 2020 г.

Поводът доц. Ковачева да се включи в днешното заседание на комисията с конкретно предложение са увеличаващите се жалби, сигнали и телефонни обаждания до институцията на омбудсмана, в които граждани се жалват, че отпусканата им от държавата финансова помощ, заради засегнатата трудова дейност от пандемията, се удържа от банките и превежда на ЧСИ-та. Така хората реално остават без никакви доходи, не могат да покриват най-неотложните си нужди.

Като аргумент омбудсманът подчерта, че средствата, давани по програмата "Запази ме", се определят като компенсации с постановление на Министерски съвет на работници и служители, осигурени в икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяването им.

"По смисъла на постановлението "Компенсации" са суми, които се изплащат под формата на помощи на работниците и служителите, чиито доходи от труд се намаляват в резултат от преустановяване на дейността, за която са наети на работа, на основание на акт на държавен орган. Компенсациите, изплатени по реда на това постановление, представляват необлагаем доход", категорична бе Диана Ковачева.

Тя допълни тезата си за необходимостта от включване на текста за несеквестируемостта в законопроекта за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение с аргумента, че средствата по програмата "Запази ме" не се отпускат по силата на закон, който изрично да предвиди тяхната несеквестируемост, а на основание постановление на Министерския съвет.

Омбудсманът информира народните представители, че по проблема вече се е обърнала към Камарата на частните съдебни изпълнители и Асоциацията на банките в България, от които е получила разбиране за извънредната и социална насоченост на средствата, но са представени и аргументи за липсата на изрично правно основание за изплащането им на гражданите, при условие че банковите им сметки са запорирани.