БНБ обяви основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 2.96 на сто от 1 юни 2023 г.

За месец май ОЛП, определен от БНБ, беше 2.77%; за април - 2.47%, за март - 2,17%. Така от март до юни основният лихвен процент се е увеличил с 0,79 пр.п.

В предишно свое съобщение БНБ уточни, че ОЛП за текущия месец е равен на средната аритметична величина от стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс за работните дни на предходния календарен месец, а когато тази средна аритметична величина възлиза на стойност, по-малка от нула, ОЛП се определя в размер, равен на нула.

Лихвена статистика на БНБ >>

Състояние на банковата система към края на април 2023 г. >>

 Последният анализ на ЕЦБ >>

Графика: БНБ