Девет банки имат желание да отпускат антикризисни кредити на малки и средни предприятия, гарантирани от Фонда на фондовете, в отговор на икономическата криза, свързана с пандемията от COVID-19, съобщиха от Фонда.

До крайния срок на 17 юли 2020 г. заявления са подали:

  • Българо-американската кредитна банка
  • Обединена българска банка
  • Юробанк България
  • УниКредит Булбанк
  • Първа инвестиционна банка
  • Токуда банк
  • Банка ДСК
  • Търговска банка Д
  • Райфайзенбанк

Право да кандидатстват за партньорство са имали всички финансови институции с валиден банков лиценз и разрешение за предоставяне на заеми, напомнят от Фонда.

Общият финансов ресурс за гаранции, заявен от банките кандидати, надхвърля бюджета от близо 158 млн. лв., определен от Фонда за този финансов инструмент. До края на този месец ще бъде готов списъкът с потенциални банки партньори, които са допустими да подпишат гаранционно споразумение. Целта е новата "Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19" да бъде достъпна за крайни получатели през септември 2020 година.

Чрез новия си гаранционен продукт Фондът ще поеме част от кредитния риск на финансовите институции при отпускане на нови заеми на малки и средни предприятия без достатъчно обезпечения, но с необходимост от подкрепа в условията на настоящата тежка ситуация, уточняват от Фонда. По този начин ще се улесни достъпът на бизнеса до кредити за продължаване на дейността, включително за задоволяване на потребностите от ликвидност и/или за преодоляване на финансови затруднения, които се дължат на пандемията или се утежняват от нея.

Фондът предлага гаранция до 80 на сто от размера на всеки кредит, срещу което съответната банка ще трябва да предложи финансиране при преференциални лихви и занижени изисквания към обезпеченията, се напомня в прессъобщението. В структурата на продукта се предвижда комбиниране на гаранционен инструмент и лихвена субсидия за предприятията, които изпитват ликвидни затруднения, но въпреки това са готови да задържат персонала си. Инструментът "Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19" е финансиран със средства от Оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.