От 1 август влизат в сила промени в банковите такси. Българската народна банка слага таван на комисионите, които трезорите начисляват за теглене от банкомат, разкриване на сметка или плащане с дебитна карта.С промените трябва да се намали таксата за откриване на разплащателна сметка. Откриването й ще струва максимум 1.79 лв.

Досега лимитът на цената на тази услуга беше 2.16 лв. Ако към сметката има и дебитна карта, таванът на цената на таксата ще намалее от 1.92 на 1.32 лв. В същото време обаче обслужването на разплащателна сметка ще поскъпне. По-скъпо ще е тегленето на пари в брой от сметката в офиса на банката, тъй като средната такса за суми до 1000 лв. ще нарасне от 89 стотинки до 1.02 лв.

От днес по-скъпо вече ще струва и тегленето на пари с дебитна карта от банкомат на друга банка.Според европейските изисквания всяка година централната банка е задължена да публикува анализ на средните цени на банковите такси. Банките трябва да съобразят своите банкови такси със средните цени, определени от централната банка.