От началото на годината до края на май българите, които живеят и работят в чужбина, са изпратили на близките си тук над 1 млрд. лв. Това показва справка на Investor.bg в данните за платежния баланс, публикувани ежемесечно от Българската народна банка (БНБ).

Конкретната сума е 506,9 млн. евро, което е със 6,8 млн. евро повече от същия период за миналата година, когато емигрантите са пратили в България 500,1 млн. евро.

Само за май постъпленията са близо 117 млн. евро., което е най-високото ниво от началото на 2018 г. Това прави средно по 3,8 млн. евро на ден.

Петият месец традиционно е най-силен и през последните няколко години. През май 2017 г. гастербайтерите са изпратили 115,3 млн. евро. 

Сънародниците ни зад граница отново се подреждат до топ инвеститорите в страната. По данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции в България по предварителни данни нарастват с 5,6 млн. евро за май 2018 г., при увеличение с 62,2 млн. евро за май 2017 г. За януари - май 2018 г. преките чуждестранни инвестиции в страната са в размер на 120,5 млн. евро (при 291,4 млн. евро за януари - май 2017 г.).

Основните трансфери на българите продължават да идват от САЩ, Испания, Италия, Великобритания и Гърция, където живеят най-много българи и все така се използват предимно за погасяване на битови сметки, кредити, здравеопазване, образование и различни покупки.

Както вече многократно сме писали, тази статистика (за паричните потоци от емигрантите) не е съвсем точна, защото парите, които идват от българите, работещи в чужбина, всъщност са доста повече от отчитаното от БНБ, тъй като тук не се включват донесените пари в брой, а освен това БНБ отчита само преводите над 2 500 евро.

Така или иначе данните са показателни за това какво е реалното състояние на българската икономика (основно движена от потреблението) и доколко страната ни е привлекателна дестинация за инвестиции.