Националната агенция за приходите стартира кампания за уведомяване на клиенти със задължения към НАП - физически и юридически лица, включени в Списък на длъжниците с неуредени публични задължения, като ги приканва да се свържат с публичните изпълнители на Агенцията. В хода на кампанията до селектирани групи лица поетапно ще бъдат изпращани персонализирани електронни съобщения, съобщи БНТ.

Съобщенията не съдържат активни линкове/връзки и не приканват адресатите да ги следват, или да предоставят информация. ОТ НАП напомнят, че никога не изпращат съобщения, в които е необходимо клиентите да разкриват банкова информация или лични данни.

Преди да извърши плащане, е препоръчително всеки длъжник да провери актуалния размер на задължението с начислените лихви с персоналния си идентификационен код (ПИК) или с квалифициран електронен подпис (КЕП) в Портала за електронни услуги на НАП.

"С този подход Приходната агенция насърчава доброволното плащане и информира лицата за негативните последици, които могат да възникнат при принудително изпълнение срещу тяхно имущество и активи", коментира по повод кампанията зам. изпълнителният директор на НАП Боряна Жилова.

След прилагането на този способ през минали периоди, от Приходната агенция отчитат общо подобрение на събираемостта. Успоредно с това, териториалните директори на НАП провеждат индивидуални срещи с най-големите длъжници, като в израз на партньорския подход на Агенцията се обсъждат възможностите за плащане в кратки срокове, включително чрез издаване на разрешения за неотложни плащания, така че да не пострада техният бизнес и в същото време в хазната да бъдат внесени задължения им

Подробна информация за начините за плащане на задължения, събирани от НАП, е публикувана в сайта на Агенцията в рубриката "Плащане и възстановяване".