През 2020 г. осигурените хора, прехвърлили натрупаните си за втора пенсия средства от един частен фонд в друг са били 232 148. А средният размер на прехвърлените средства на един бъдещ пенсионер, променил участието си през четвъртото тримесечие на изминалата година е 3 556,83 лева. Това е видно от последните данни, оповестени от Комисията за финансов надзор (КФН) за промяната на участието и прехвърлянето на средства на осигурени лица в пенсионните фондове.

Относителният дял на лицата, променили участието си през годината, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 5,62 на сто, в професионалните - 5,08 на сто и в доброволните пенсионни фондове - 0,20 на сто.

Общият размер на прехвърлените средства през 2020 г. от един в друг съответен фонд е 813 279 425 лв., в т. ч. 739 233 861 лв. в универсалните фондове, 70 537 296 лв. в професионалните и 3 508 268 лв. в доброволните фондове.

Промяна на участието в доброволен пенсионен фонд през 2020 г.:

Снимка: КФН

Колко души обаче са взели подобно решение в разгара на промените, които претъпя Кодекса за социалното осигуряване, касаещи именно фазата на изплащането на вотите пенсии? 

През четвърто тримесечие на 2020 г.

в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 71 894 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг. Като 61 809 от бъдещите пенсионери, променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване през последните три месеца на 2020-а.

В сравнение с третото тримесечие на годината, когато броят на лицата с променено участие е бил 69 169, се наблюдава намаление със 7 360 лица или 10,64 на сто.

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през четвъртото тримесечие на годината, е 219 843 802 лв., в т. ч. 200 887 816 лв. в универсалните фондове, 18 353 607 лв. в професионалните и 602 379 лв. в доброволните фондове. Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с третото тримесечие на 2020 г. е намалял с 24 191 570 лв. или с 9,91 на сто.