В края на февруари 2021-а по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции, към 28 февруари 2021 г. са подадени 118 088 искания на стойност на задълженията 9,025 млрд. лв., от които са одобрени 97 681 броя с брутен размер 8,303 млрд. лева. Това става ясно от данните за банковата система на Българската народна банка (БНБ) към 31 март 2021-а.

Според анализа на Централната банка предприятията са внесли - 14 606 искания за 6,912 млрд. лв., от които към края на февруари са одобрени 13 461 броя за 6,483 млн. лева. Домакинствата са подали 103 482 искания за отсрочване на задължения на стойност 2,113 млрд. лв., от които към края на февруари са одобрени 84 220 броя за 1,820 млрд. лева. Спрямо 31 януари 2021 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства се увеличава с 2497, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, нараства с 19 млн. лв. (0.2%).

Същевременно брутният кредитен портфейл на банковата система (заемите на фирмите, домакинствата, нефинансовите предприятия и държавното управление) нараства на месечна база с 283 млн. лв. (0.4%) до 70.1 млрд. лева.

Припомняме, че срокът, в който физическите лица и фирмите можеха да поискат отсрочване на плащанията по банковите си кредити изтече на 23 март. А крайният срок за получаване на одобрение от страна на банките пък изтече на 31 март 2021-а.

Изтичането на тези срокове ни провокира да запитаме читателите си:

Успяхте ли да се възползвате от "кредитната ваканция"?

Ето, какво показват резултатите към момента:

  • Да, отложих плащането с максималните 9 месеца - 14.4%;
  • Да, отложих плащането с между 6 и 9 месеца- 5%;

  • Да, отложих плащането с между 2 и 6 месеца - 2.2%;

  • Да, отложих плащането, но чрез предоговаряне извън правилата на мораториума - 0.7%;

  • Не, наложи се да тегля нов заем от банка, за да погасявам стария - 5%;

  • Не, наложи се да тегля заем от фирма за "бързи пари", за да погасявам банковия си кредит - 4.3%;

  • Не, плащам кредита си с пари назаем от приятели и роднини - 12.9%;

  • Не, но приех нови договорни условия - 1.4%;

  • Не ми се наложи да отлагам плащането на вноската си - 54%.