През март Министерството на финансите е платило общо повече от 1,376 млрд. евро (1 376 325 000 евро) по емитираните през 2015 г. и 2016 г. еврооблигации, с което намали съотношението държавен дълг/брутен вътрешен дълг с 2,7 процентни пункта до почти 20 на сто. 

В последните дни МФ е изплатило 1,275 млрд. евро в полза на държателите на седемгодишни еврооблигации на Република България, съобщи МФ. Книжата са част от емитираните през март 2015 г. три транша облигации по средносрочната програма за емитиране на дълг на външните пазари.

В изплатеното са включени номиналната стойност на облигацията в размер 1,250 млрд. евро, както и последният дължим лихвен купон в размер на 25 млн. евро, отбеляза МФ. По другите два транша - 12 годишна и 20 годишна емисии облигации - са изплатени редовни лихви общо в размер на 54,375 млн. евро.

На 21 март 2022 г. МФ изплати и лихвени купони по двойния транш седем и дванадесет годишни облигации, емитирани през март 2016 г. по средносрочната програма за емитиране на дълг на външните пазари, общо в размер на почти 47 млн. евро.

Извършените дългови операции през месеца редуцираха държавния дълг със 748 млн. евро - от 15,962 млрд. евро в края на 2021 г. до 15,214 млрд. евро в края на март 2022 година. Това представлява спад в съотношението дълг към прогнозното ниво на брутния вътрешен продукт с близо 2,7 процентни пункта съответно от 23,5 % на 20,8 %, отбеляза Министерството на финансите.